Vertalen het boek Steden in Nederland – Steden in Europa

Dit boek is gepubliceerd door PBL Planbureau voor de Leefomgeving in het Engels, en is nu vertaald door East & West Urban Consultancy naar het Chinees.

Het boek bestaat uit twee delen, Steden in Nederland, onderzoekt steden in de context van de Nederlandse Agenda Stad, behandelt drie onderwerpen die van vitaal belang zijn voor de steden: economie, leefbaarheid en innovatie. Het andere deel, Steden in Europa, kijkt naar stedelijke ontwikkelingen in heel Europa in het kader van de Europa 2020-strategie en de stedelijke agenda voor de EU.

Het boek bevat veel interessante infografieken met feiten en cijfers over recente stedelijke ontwikkeling, uitdagingen en kansen, ook worden veel Europese steden met elkaar vergeleken en worden recente trends beschreven, zoals migratie, het risico van stedelijke armoede en divergentie tussen stad en platteland groei van de werkgelegenheid. Dit alles heeft ons een duidelijk beeld gegeven van verstedelijking in Nederland en in Europese landen.

Wat we hebben gedaan: vertalen en redactie

Klanten: PBL Planbureau voor de Leefomgeving