Promoten duurzame technieken met thermische energie

Samen met Techniplan Adviseurs BV Rotterdam, promoten wij de duurzame techniek: ‘het genereren van energie uit oppervlaktewater voor de duurzame acclimatisatie voor dichtbebouwde gebieden’. Voorbeelden hiervan zijn het goed gebruiken van natuurlijke bronnen zoals water in de rivieren en in de zee, het genereren van thermische energie en het opslaan van thermische energie in ondergrondse putten. Door de energie-uitwisseling van de ondergrondse bronnen, kan de warme / koele energie worden gebruikt om de koeling en de verwarming van bestaande en nieuwe gebouwen te leveren. Deze techniek is op grote schaal in Nederland toegepast, maar nog niet in andere landen. Dat is de reden waarom wij het promoten en proberen toe te passen in Shanghai (China) en andere steden, die zijn gelegen nabij de rivieren en de zee.

Onze taken:

  • zoeken naar de mogelijkheid om deze techniek toe te passen in een woningbouwproject in Shanghai.
  • coördineren en communiceren tussen de potentiële opdrachtgever en opdrachtnemer.
  • ondersteunen van Techniplan Adviseurs BV Rotterdam – het maken van een conceptplan en adviseren voor het project ‘Treasure Mansion’ op Chang Xing Island te Shanghai.

Klanten:

  • Shanghai Municipal Government Housing Support and Building Management Bureau
  • Shanghai Dong Yi -Zhi Ye Development co
  • Techniplan Adviseurs BV Rotterdam