BNR radio China podcast over duurzame ontwikkeling in China

Hoe duurzaam is de ontwikkeling in China? Misschien denken de meesten van ons nog steeds aan luchtvervuiling en voedselschandalen van een aantal jaar geleden. Wat is het beleid en zijn de stappen die de Chinese regering sindsdien heeft ondernomen? Wat heeft China in deze jaren bereikt?

Sinds 2014 heeft president Xi duidelijk gezegd dat in China naast materiële, spirituele en politieke beschaving ook een “ecologische beschaving” moet hebben. Sindsdien worden eco-steden op grote schaal en in hoog tempo ontwikkeld. Kortom, China heeft op volgende gebieden een dramatische verbetering bereikt:

– De luchtkwaliteit werd verbeterd door het verplaatsen van fabrieken en strikte milieuregelgeving

– Verbetering van de waterkwaliteit (in rivier, meer en zee) zodat iedereen schoon en veilig water krijgt

– Energietransitie, d.w.z. meer schone energie in plaats van kolengebruik

– Meer groen in de stad, meer bomen planten, bos herontwikkelen …..

– Slimme technieken in duurzame ontwikkeling van stedelijke en landelijke gebieden.

Hoe hebben ze het gedaan? Wat zijn de methoden voor implementatie? Wil je hierover meer weten, luister dan naar de BNR-radio China podcast (64 editie) over recent beleid en verbetering van duurzame stedelijke & plattelandsontwikkeling in China, East West Urban Consultancy en China Circle hebben hun visie met ons gedeeld.