Webinar “Klimaatbestendig Zhuhai – aanbevelingen voor de aanpak van de kustversterking”

Dit is het derde pilotproject van Resilient Zhuhai, georganiseerd door het EC-Link-project, uitgevoerd door het Nederlandse expertteam-World Waternet & Palmbout Urban landscape. Samen met Zhuhai Housing and Urban Rural Development Bureau, Zhuhai water Authority and Urban planning & Design Institute hebben EU en Chinese experts principes voor duurzame stadsontwikkeling in Zhuhai op verschillende gebieden toegepast.

Om deze principes toe te passen in de waterkering van de kustlijn van Zhuhai, heeft het Nederlandse expertteam een ​​adviesrapport geschreven – waarin Nederlandse verdedigingsbenaderingen en handige toolboxen worden geïntroduceerd die speciaal voor Zhuhai zijn gemaakt. Ze kunnen in de toekomst door Chinese experts worden geïmplementeerd. Nederlandse en Chinese collega’s hebben veel workshops bij elkaar gehad, ideeën besproken en uitgewisseld over waterbestendigheid en waterkering in enkele kwetsbare gebieden in Zhuhai.

De eindresultaten werden op 28 mei 2020 door een Nederlands expertteam via een videoconferentie aan Zhuhai gerelateerde organisaties gepresenteerd. Experts van beide kanten hebben na de presentatie gediscussieerd. Het document zal door Zhuhai goedgekeurd worden.