Chinese Chinese Ministerie van Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling bezoekt Nederland en Brussel

Onder leiding van de afdeling Internationale Samenwerking van Energie en Wetenschap & Technologie, Ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Plattelandsontwikkeling heeft een delegatie van vertegenwoordigers van de verschillende Chinese steden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 17 september officieel bezocht. Beide partijen hebben hun nationale strategieën voor duurzame stedelijke ontwikkeling en groene gebouwen gepresenteerd. Nadien bespraken ze en wisselden ideeën uit over bovenstaande kwesties.

Bovendien heeft de delegatie projecten op verschillende niveaus van duurzame ontwikkeling bezocht, bijvoorbeeld CO2-neutrale woonwijk, ecologische buurt met bewoners’ initiatieven, circulair gebouwen en meer.

De delegatie bezocht de Europese vereniging van ontwikkelingsbureaus en de Europese Commissie voor internationale samenwerking en ontwikkeling in Brussel. Dit bezoek is in het kader van Europe -China Eco City Link-project.

Wat hebben we gedaan: het organiseren van de studiereis

Klanten: Europese Commissie Delegatie, GIZ