Gastspreker bij Guanxi China Cafe in Eindhoven

Op donderdag 10 november is het Guanxi China Café in Eindhoven! Het café is de afsluiter van de derde dag van de China Business Week in Eindhoven. Tijdens dit China Café haken we aan bij één van de thema’s van de China Business Week, Smart Cities.

Xiaocun Ruan, directeur bij East & West Urban Consultancy, spreekt tijdens dit China Café over duurzame stedenontwikkeling in China. “Reresilient cities/sponge cities, urban regeneration, smart cities, gebalanceerde stads- en plattelandsontwikkeling vormen belangrijke pilaren van duurzaam stadsontwikkeling, maar ook stedelijke vormgeving van belang zijn. Xiaocun bespreekt de trends, verklaart het begrip ‘sponge cities’ en de mogelijke smart city oplossingen.

Het café vindt plaats van 17.00 tot ca. 19.30 uur. Het café vindt deze keer plaats op John F. Kennedylaan 2, Eindhoven, bij de Kamer van Koophandel.