Europe-China Eco Cities Link Project

Het Europees-Chinese Eco-steden link-project (EC-LINK) is een door de Europese Unie gefinancierd project, een sleutelelement van het EU-China-partnerschap voor duurzame verstedelijking, dat in mei 2012 door de Europese Commissie en de Chinese regering is ondertekend.

Het doel is om Chinese steden te helpen bij het implementeren van energie- en grondstof efficiënte maatregelen door de ervaringen van Europese steden in duurzame verstedelijking te delen. Het creëren van een platform van ervaringsuitwisseling en samenwerking tussen Chinese en Europese steden op het gebied van CO2 uitstorting neutraal en ecologische stadsontwikkeling, door het maken van eco city-toolboxes en het organiseren van activiteiten van steden netwerk is een must.

Verder, Chinese vakgenoten & ambtenaars worden getraind om te leren van goede voorbeelden, nieuwe technieken, strategieën en methoden uit Europese steden. EU experts zullen ook technische aanbevelingen doen gericht op duurzame stedelijke projecten. Dit zal een grote bijdrage leveren aan duurzame stedelijke ontwikkeling in China.

In 2017 organiseerde het EC-Link-project verschillende interlokale laboratoria in verschillende Chinese pilootsteden: op het thema van groene gebouwen, groen transport, low carbon planning, duurzaam waterbeheer en beheer van restafval. Deze activiteiten verbeterden de communicatie tussen Chinese en Europese steden, die een goede basis vormde voor de verdere samenwerking.

In 2018 concentreert zich het EC-LINK-project op de volgende activiteiten: groene gebouwen training voor kleine steden over promotiebeleid en -technieken (lage kosten, hoge efficiëntie), samenwerking in Chinese pilootsteden met Europese steden over waterbeheer en preventie van overstromingen, opleiding over gemeentelijke groene financiën enz.

Mevrouw Xiaocun Ruan (East West Urban Consultancy) werd door GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) aangesteld als een sleutel expert voor duurzame stedenbouw voor dit project voor de komende periode. Mevrouw Ruan zal zich inzetten ​​voor de communicatie tussen Chinese en Europese steden om de samenwerking tussen hen te bevorderen.