China wordt duurzamer

Als westerlingen naar China kijken, is er een beeld van een luchtvervuiling, verkeersopstoppingen in asgrauwe steden & volgepakt met monotone hoogbouw aanwezig. Terwijl Chinezen het minder erg vinden, is dit beeld langzaam aan het veranderen.

Stedenbouwkundige Xiaocun Ruan van East West Urban Consultancy in Den Haag ziet duurzame ontwikkeling van Chinese steden als haar belangrijkste levensmissie. Dit draagt zij vooral uit door kennisuitwisseling te organiseren tussen westerse en Chinese vakmensen.“Ook al is het allemaal te snel gegaan, de levensomstandigheden zijn voor de meeste Chinezen nu veel beter dan dertig jaar geleden. Ieder land doorloopt nu eenmaal zijn eigen ontwikkeling.”

Meer weten? Lees het artikel in China Nu 2017-1 /maatschappij. China wordt duurzamer.