Guilin Green Building Training in China

In het kader van Europa-China Eco Cities Link (EC-LINK) project, is een Green Building Training georganiseerd en gehouden in City Guilin, China. Gastsprekers van de gemeente Den Haag, Nederland en uit Stuttgart, Duitsland hebben hun strategie en cases over groene bouwpromotie en -implementatie in Europa gepresenteerd. Bovendien hebben Chinese experts van het Department Building Energy en Science & Technology van het Ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Plattelandsontwikkeling, van het instituut van zuidelijke provincies in China, presentaties gegeven over de ontwikkeling van groene gebouwen, trends en nieuwe technieken in China.

De Green Building Training is niet alleen bedoeld om beleidsregelingen te identificeren, maar ook technische maatregelen en strategieën voor implementatie te bevorderen, die relevant zijn voor de Chinese context om de uitwisseling tussen steden te initiëren.

Meer dan 300 deelnemers hebben de training gevolgd. Het zijn gemeente ambtenaars en technische vakgenoten van tien Chinese pilootsteden. Sommige hooggeplaatste ambtenaren van de EU-delegatie en het Chinese Ministerie van Volkshuisvesting en stedelijke plattelandsontwikkeling hebben ook deelgenomen aan de training.

East & West Urban Consultancy heeft mede de training georganiseerd.